Lớp đã khai giảng

Dec
05

Thông báo khai giảng các lớp tiếng anh trẻ em mới tháng 12 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN DEC 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS

No. Class Campus Schedule Date 1 FLYERS2-7 PHÚ NHUẬN Tues-Thur (6:00-8:30 PM) 11/12/2018 2 FLYERS2-8 PHÚ NHUẬN SS (8:30-11:00 AM) 15/12/2018 Khai giảng các lớp tiếng anh trẻ em mới tháng 12 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN DEC 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS.

DETAIL
Oct
15

Thông báo khai giảng lớp tiếng anh trẻ em mới 27 tháng 10 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN OCT 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS

No. Class Schedule Campus Date 1 Starters2-9 8:30-11:00 AM Phú Nhuận 27/10/2018 Khai giảng lớp tiếng anh trẻ em mới 27 tháng 10 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN OCT 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS.

DETAIL
Oct
03
----------