Hình ảnh lớp học, cơ sở vật chất hiện đại tại trung tâm Anh Ngữ Major English Quận Gò Vấp

Hình ảnh cơ sở vật chất Gò Vấp