Intensive English Program – Tiếng Anh Tăng Cường

[embed]]

Đây là khóa học dành cho học sinh Phổ Thông cần nâng cao trình độ Tiếng Anh

Trên đây là đoạn video clip khóa học Tiếng Anh Tăng Cường của Major English Center