Thành tích

Quá trình hoạt động của Major Education từ năm 2011 đến 2016 được thể hiện qua những con số ấn tượng như sau: 2 là số lớp đào tạo học sinh giỏi chuyên Anh cấp quận do Major tham gia giảng dạy. 100% là tỷ lệ đạt học sinh giỏi chuyên Anh cấp thành phố của ... Read more
Call Now Button