Chúng ta có thấy bản thân đang giao tiếp tốt bằng tiếng Anh chưa?

Một số email từ bạn đọc có những câu hỏi đại loại như: “Tôi cần sự giúp đỡ trong việc học tiếng Anh. Việc là tôi đã học tiếng Anh lâu rồi, nhưng tôi thấy nó không có mấy tiến triển. Bạn có lời khuyên nào cho tôi không?”   Dưới đây là 8 lý … Read more

8 việc ngừng làm ngay nếu muốn học tiếng Anh

Học một ngôn ngữ mới không bao giờ là dễ dàng. Nhưng nó sẽ được dễ dàng hơn nếu bạn không tạo ra trở ngại trong quá trình thành thạo các ngôn ngữ. Ghi nhớ những điều sau đây để tránh khi tiếp cận một ngôn ngữ nước ngoài sẽ giúp quá trình học tập … Read more

4 cách dùng đơn giản với ‘I’m sorry’

Đằng sau cụm từ “I’m sorry” có thể là cụm từ, mệnh đề khác nhau để giải thích những lời xin lỗi. Bốn câu hỏi đơn giản dưới đây để giúp bạn sử dụng cụm từ I’m sorry” có hiệu quả hơn trong nhiều tình huống khác nhau. I’m sorry for + noun (danh từ): … Read more

Call Now Button