5 bước viết email chuyên nghiệp bằng tiếng Anh

Email là một phương tiện trao đổi công việc phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu được các bước cơ bản để viết một bức thư đầy đủ và lịch sự. Mặc dù email không phải là một văn bản chính thức, nó vẫn đóng góp vào tính chuyên nghiệp thể hiện … Read more

Call Now Button