Phân biệt ‘I hope’ và ‘I wish’

Khi nói về những mong ước trong tiếng Anh, nhiều người không sử dụng từ ngữ chính xác, “I hope”, và “I wish”. Nếu bạn muốn sử dụng chính xác “I hope,” và “I Wish”, bạn chỉ cần nhớ hai câu: I hope I can … I wish I could … Bạn có thể tự hỏi … Read more

Call Now Button