4 bước hủy hẹn bằng tiếng Anh

Hủy cuộc hẹn là một tình huống không mong muốn đòi hỏi kỹ năng khéo léo bằng ngôn ngữ bất kỳ. Bạn nên biết một số cụm từ phổ biến trong cuộc hội thoại tiếng Anh để trì hoãn lịch hẹn của bạn một cách lịch sự. Bạn có thể có một lý do chính … Read more

Call Now Button