4 cụm từ diễn đạt cần thiết cho giao tiếp

“If you ask me” giúp bạn thể hiện ý kiến cá nhân của bạn và “As I was saying” là một cách để quay trở lại chủ đề cũ.

Các cụm từ liên kết cũng như chuyển các ý giúp hiểu những gì bạn đang chuẩn bị để nói, cuộc trò chuyện trở nên mịn màng, mạch lạc hơn. Dưới đây là 4 cụm từ cơ bản trong tiếng Anh được sử dụng cho các mục đích khác nhau khi nói chuyện.

4-cum-tu-dien-dat-can-thiet-cho-giao-tiep-1

If you ask me = In me opinion, nếu bạn hỏi, theo tôi

Cụm từ này giúp bạn đưa ra tín hiệu về để bày tỏ ý kiến cá nhân của mình về một điều. Thông tin này là sự thật chủ quan hơn là hoàn toàn chính xác. Thí dụ:

– If you ask me, Batman is the greatest super hero of all times. (Nếu được hỏi, tôi sẽ trả lời người dơi là siêu anh hùng tuyệt nhất mọi thời đại)

Ngay cả nếu ai đó không hỏi ý kiến của cá nhân, bạn vẫn có thể sử dụng và chia sẻ quan điểm là một điểm mới về vấn đề này.

Speaking of= With regard to: nói chuyện về, thảo luận

Cụm từ này có hiệu quả khi bạn muốn đưa lên những dấu hiệu về sự thay đổi chủ đề, câu chuyện nội dung mà người nghe không hiểu là bạn đang hiểu lầm hoặc lệch đi chủ đề. Thí dụ:

–  I drove to her house at 3 a.m last night. Speaking of driving, do you know that dad’s got a new car? (Đêm qua, tôi lái xe đến nhà cô ấy vào lúc 3 giờ. Nhân chuyện xe cộ, anh có biết bố vừa mua xe mới không?)

 

As I was saying = Let’s go back to what I said before: như tôi đã nói

Cụm từ này giúp bạn quay trở lại trước đó cho biết rằng, trái với cụm từ “Speaking” muốn thay đổi chủ đề. Thí dụ:

– As I was saying, I drove to her house last night … (Như tôi đã nói, tôi lái xe đến nhà cô đêm qua)

Anyway: dù sao đi nữa

Cụm từ này là linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp như thay đổi chủ đề, hoặc quay trở lại nó cho biết, tổng kết các vấn đề. “Anyway” cũng có thể được sử dụng kết hợp với các cụm từ trên trong giao tiếp. Thí dụ:

– Anyway, as I say, I will never see her again. (Dù sao, như tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa).

Call Now Button