Cách Nói Chuẩn Hơn Khi Học Tiếng Anh

Không phát âm đuôi hay không nhấn trọng âm, bạn mắc lỗi nào trong số các lỗi phát âm trên khi học tiếng Anh?

Để nói tiếng Anh hay và giỏi thì việc nói nhiều chỉ giúp các bạn nói nhanh, còn muốn nói hay thì bạn phải nói tiếng Anh chuẩn. Quá trình này rất quan trọng trong học tiếng anh nếu không có nó câu văn của các bạn sẽ không hay làm cho người nghe chán nãn, nhất là trong những buổi thuyết trình

1. Lỗi không phát âm âm đuôi (ending sounds)

Đây là lỗi phát âm phổ biến của đa số người Việt vì vì tiếng Việt của chúng ta đọc rất ngắn gọn không phát âm âm đuôi và người học áp dụng thói quen này vào tiếng Anh. Học Tiếng Anh quan trọng nhất là phát âm đuôi các bạn nên để ý phần này


Tuy nhiên, để người nghe hiểu được các bạn nói gì thì phát âm âm đuôi là điều cần thiết.

2. Lỗi Việt hóa khi phát âm tiếng Anh

Ví dụ cụ thể việc phát âm Việt hóa của người Việt
– /ei/ thường được người Việt phát âm thành ê và ây
– /əʊ/ đa phần người Việt lại đọc là ô

Road / rəʊd/: người Việt đọc là rốt
Coat / cəʊt/: chúng ta thường phát âm sai là cốt
– /ð/: thường bị phát âm sai là dơ
Together /tə’geðə/: từ này bị Việt hóa thành tugedờ

3. Lỗi không nhấn trọng âm (Stress) khi đọc tiếng Anh

Chúng ta hay mắc lỗi lớn là không phân biệt được trọng âm của tiếng Anh. Trong khi trọng âm là một phần rất quan trọng bởi nếu nói sai thì người bản xứ không thể hiểu mình nói gì.
Điều này xuất phát từ tiếng Việt đơn âm tiết và người Việt thường quen đọc từng âm tiết và không có trọng âm nên chúng ta đọc đều đều các từ mà không có trọng âm. Cách đọc đó khiến người nghe cảm thấy rất là cứng vì mọi từ đều phát âm theo một ngữ điệu như nhau.

4. Lỗi phát âm âm /s/ không đúng chỗ hoặc bỏ qua không đọc âm /s/ khi đọc tiếng Anh

Ví dụ: “He is reading book”: có nhiều bạn không đọc âm /s/ trong từ is.

Hoặc trong câu “Please! Go up” thì chúng ta lại cho thêm âm /s/ vào từ “up”

5. Lỗi quên nối âm khi nói tiếng Anh

Những từ chúng ta cần nối âm với nhau chẳng hạn như là: go in hay do you thì người Việt chúng ta thường đọc chúng một cách rất rời rạc.

6. Lỗi không có ngữ điệu (intonation) khi nói tiếng Anh

Tiếng Anh có rất nhiều thanh điệu và linh hoạt hơn tiếng Việt. Vì thế, người Việt khi nói tiếng Anh thường không biết lên chỗ nào và xuống chỗ nào nên họ nói tiếng Anh một cách đều đều không có ngữ điệu. Sẽ rất khó để có được từ khóa của câu với cách nói như vậy.

Để khắc phục được những điều này, các bạn phải nắm vững các lý thuyết về phát âm và luyện tập dần dần.

 

Call Now Button