Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam thế nào

Được phát triển trên cơ sở áp dụng khuôn khổ chung châu Âu tham chiếu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh trong nước, ngoại ngữ thẩm khuôn khổ cho Việt Nam chia thành 3 bậc, và 6 cấp.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dự án bảy “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong 2008-2020” đã được phát triển và ban hành khung trình độ thống nhất ngôn ngữ nước ngoài bao gồm 6 cấp. Khuôn khổ này xác định rõ yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực nghe, nói, đọc, viết tương thích với các tiêu chuẩn quy định bởi Hiệp hội các tổ chức thử nghiệm 6 bước ban hành ngôn ngữ châu Âu, mức 1 là thấp nhất và cao nhất 6.

khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-cua-viet-nam-the-nao-1

Đề án dạy ngoại ngữ và học tập của Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành ngày 30/9/2008, nhưng đến tháng 1/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành một khung hình tròn mới kỹ năng ngôn ngữ cấp 6 cho Việt Nam Nam, áp dụng cho nước ngoài các chương trình ngôn ngữ đào tạo, cơ sở đào tạo ngôn ngữ và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham khảo, và một số ứng dụng CEFR tiếng Anh thành thạo khuôn khổ của đất nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế giảng dạy, học tập và sử dụng ngôn ngữ ở Việt Nam. Nó được chia thành 3 bậc, và 6 cấp.

khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-cua-viet-nam-the-nao-2

Level 1 (sơ cấp) tương thích với bậc A1 CEFR.

Level 2 (sơ cấp) tương thích ở bậc A2 CEFR.

Level 3 (trung cấp) tương thích với bậc B1 CEFR.

Level 4 (Trung cấp) tương thích với bậc B2 CEFR.

Level 5 (cấp trên) tương thích với bậc 2 CEFR.

Level 6 (cao cấp) tương thích với bậc C2 trong CEFR.

Call Now Button