Những Câu Nói Tiếng Anh Hay

Học tiếng anh là rất bổ ích với chúng ra. Nó là ngôn ngữ của quốc tê. Sau đây chúng ta cùng tam khảo những câu nói bằng tiếng anh

 

 • Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. ~ Dale Carnegie

  – Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

 • If happiness could be brought, few of us could pay the price. ~ Khuyết danh

  – Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

 • Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ~ Ann Morrow Lindbergh

  – Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

 • But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads? ~ Albert Camus

  – Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

 • Fiendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

  – Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

 • Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose. ~ Jehyi Hsieh

  – Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

 • Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ~ Albert Schweitzer

  – Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

 • Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope. ~ Khuyết danh

  – Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

 • Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are. ~ Bernice Johnson Reagon

  – Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

 • When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?” ~ Sydney J. Harris

  – Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”

 • The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

  – Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

 • Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dream. ~ Ashley Smith

  – Cuộc sống đầy ắp vẻ đẹp. Hãy để ý nhé. Này con ong lang thang, này đứa trẻ nhỏ, và này những khuôn mặt mỉm cười. Hãy ngửi mùi mưa và cảm nhận làn gió. Hãy sống cho hết tiềm năng, và đấu tranh cho những ước mơ của bạn.

 • top sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life.

  – Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.

Call Now Button