Những từ ngữ liên quan tới ‘zero’

Từ “Zero” xuất hiện trong rất nhiều các từ ghép tiếng Anh.

Absolute Zero: nhiệt nhiệt 0 độ tuyệt đối là trạng thái lý tưởng trong đó tất cả các vấn đề ngừng di chuyển. Các nhà khoa học đã tính toán rằng với tất cả các vấn đề ngừng chuyển động, nhiệt độ phải là âm 273,15 độ C.

Ground zero: đầu, các phương tiện khác được đặt trên bề mặt của trái đất diễn ra một vụ nổ bom nhiệt hạch hay vũ khí hạt nhân.

Zero Hour: quyết định giờ, bây giờ bắt đầu để tấn công hoặc thời gian một lịch trình có sẵn bắt đầu lên.

nhung-tu-ngu-lien-quan-toi-zero-1

Zero gravity: trạng thái không trọng lượng

Patient zero: 0 bệnh nhân là thuật ngữ y tế chỉ là người đầu tiên được chẩn đoán mắc một bệnh nào đó.

From zero to hero: thường chỉ người, với tình trạng vô danh, không có gì trở nên nổi tiếng, có ích “như một anh hùng”.

Zero in: động từ có nghĩa là tập trung vào một cái gì đó hoặc đạt được gần.

Zero out: khởi động, trở về trạng thái cũ, mà kinh phí khác được cắt hoặc giảm số lượng các quỹ.

Zero tolerance: tôn trọng tuyệt đối quy định, không khoan dung.

Zero-sum game: trò chơi là tổng giá trị của sự mất mát và thiệt hại chiến lợi phẩm của chiến thắng là 0 (ví dụ như người A mất 10 hợp đồng, bên B giành được 10 hợp đồng, đây là một trò chơi tổng bằng không).

Zero valence: hóa trị là không

Call Now Button