Đọc hiểu, viết – kỹ năng cuối trong quá trình học tiếng anh

ky-nang-cuoi-trong-qua-trinh-tieng-anh-1

I. Đọc như thế nào cho hiểu? a/Giai đoạn 1 – Khi đọc bạn phải nhìn vào chữ để làm quen với ký hiệu viết của âm thanh, phải nhận điện được chúng chứ không nên đọc vẹt. – Trong khi đọc, bạn phải chú ý nhận xét mối tương quan giữa ký hiệu và … Read more

Call Now Button