Thông báo khai giảng lớp tiếng anh trẻ em mới 27 tháng 10 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN OCT 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS

No. Class Schedule Campus Date
1 Starters2-9 8:30-11:00 AM Phú Nhuận 27/10/2018

Khai giảng lớp tiếng anh trẻ em mới 27 tháng 10 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN OCT 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS.

Call Now Button