Thông báo khai giảng các lớp tiếng anh trẻ em mới tháng 12 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN DEC 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS

No. Class Campus Schedule Date
1 FLYERS2-7 PHÚ NHUẬN Tues-Thur (6:00-8:30 PM) 11/12/2018
2 FLYERS2-8 PHÚ NHUẬN SS (8:30-11:00 AM) 15/12/2018

Khai giảng các lớp tiếng anh trẻ em mới tháng 12 năm 2018 – OPEN NEW CLASS IN DEC 2018 – PHÚ NHUẬN CAMPUS.

Call Now Button