THÔNG BÁO

Cuộc thi British Scholarships

I. GIỚI THIỆU

British Scholarship là quỹ học bổng được thành lập kỷ niệm chương trình hợp tác thành công giữa Học Viện Tài Chính, Trung Học Việt Anh, Việt Nam và Đại Học Gloucestershire, Leeds Metropolitan, Anh Quốc

Học bổng British Scholarship được tài trợ bởi Đại Học Gloucestershire, Leeds Metropolitan, và Học Viện Tài Chính, đều hành bởi chủ tịch đại diện giáo sư Todd Endres, cấp suốt một năm học 2011-2012 cho học sinh Trung Học tại Trường THCS & THPT Việt Anh

Trường THCS & THPT Việt Anh, được đại học Gloucestershire ủy quyền làm đơn vị thực hiện kỳ thi cấp 50 học bổng British Scholarship

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các thí sinh dự thi bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ, cần phải thỏa mãn những tiêu chí sau:

– Là học sinh phổ thông từ lớp 5 đến 11, trên toàn lãnh thổ Việt Nam

– Đã học tiếng Anh, chính khóa hoặc ngoại khóa

– Nộp đầy đủ và đúng hạn đơn xin dự thi, và các thủ tục được Ban Tổ Chức cuộc thi yêu cầu

III. PHƯƠNG THỨC THI

Phương thức thi là thi trắc nghiệm tiếng Anh với thang điểm 100, gồm 3 phần

– Nghe: (30%) thí sinh được nghe 1 đoạn DVD, sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung của bài nghe

– Viết: (30%) thí sinh trả lời trắc nghiệm một số câu hỏi về văn phạm và từ khóa

– Đọc: (40%) thí sinh đọc một đoạn văn tiếng Anh rồi trả lời các câu hỏi theo nội dung

Thời gian thi là 60 phút, áp dụng cho tất cả các khối, theo các lịch sau:

– Ca 1: 9.00 – 10.00

– Ca 2: 11.00 – 12.00

– Ca 3: 13.30 – 14.30

– Ca 4: 15.30 – 16.30

Tất cả bài thi đều được làm bằng bút chì, thí sinh tự mang theo

Mỗi buổi thi sẽ sử dụng 1 bộ đề khác nhau, với độ khó tương đương, được chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng đề thi được Ban Tổ Chức chuẩn bị

IV. THỜI GIAN (Dự kiến)

– Nhận đăng ký và xếp lịch thi: từ 30/5 – 22/6

– Thi: từ 24/6 – 26/6/2011

– Thông báo kết quả: 1/7/2011

V. ĐỊA ĐIỂM

Trường THCS & THPT Việt Anh

269A Nguyễn Trọng Tuyển

Phường 10, Quận Phú Nhuận

TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3997 2266

www.truongvietanh.com; info@truongvietanh.com

VI. HỌC BỔNG

Tổng số học bổng là 50, được phân bổ theo cấp học như sau

Toàn phần
1,000,000VND
/tháng/học sinh

Bán phần
500,000VND
/tháng/học sinh

50

10

40

Lớp 6

2

10

Lớp 7

1

3

Lớp 8

1

3

Lớp 9

1

3

Lớp 10

3

15

Lớp 11

1

3

Lớp 12

1

3

Học bổng sẽ được British Scholarship chuyển thẳng vào tài khoản của học sinh hàng tháng, trong suốt năm học 2011 – 2012, kể từ tháng 9 đến tháng 5

 VII. ĐĂNG KÝ

Đăng ký dự thi được thực hiện tại bộ phận tuyển sinh (Admission Officer) của trường THCS & THPT Việt Anh, thí sinh phải nộp đơn xin dự thi theo mẫu (có ảnh 3×4)

 Hãy liên lạc ngay:

British Scholarship

Trường THCS & THPT Việt Anh

269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3997 2266

www.truongvietanh.com; info@truongvietanh.com

VIII. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

– Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn miễn phí bởi trường THCS & THPT Việt Anh

– Cuộc thi được điều hành, chuẩn bị, chấm và thông báo bởi Ban Tổ Chức được lập ra bởi Hội Đồng British Scholarship

– Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng

– Các bài thi chỉ được chấm 1 lần, không có phúc khảo

– Nếu học sinh nhận được học bổng nhưng không theo học tại THCS & THPT Việt Anh, British Scholarship sẽ chuyển học bổng đó cho học sinh xuất sắc tiếp theo cùng khối lớp

– Nếu học sinh bỏ học giữa chừng, hoặc bị trường THCS & THPT Việt Anh buộc thôi học, học bổng coi như bị hủy bỏ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2011

TM Ban Tổ Chức

Todd Endres

Chủ tịch

Call Now Button