CỤM TỪ NGẮN TRONG GIAO TIẾP

—————————

1. No more.
Đủ rồi.

2. No wonder!
Hèn gì

3. No problem.
Không sao.

4. No wonder why.
Chả trách.

5. Never mind.
Đừng bận tâm.

6. No, this is the first time.
Không, đây là lần đầu tiên.

7. Let me think about it.
Để tôi suy nghĩ về việc đó.

8. Let’s go have a look.
Chúng ta hãy đi xem.

9. He’s nothing to me.
Với tôi nó chẳng/không là gì cả.

Ngắn ngắn nhưng lại rất thông dụng, share về để lưu trữ nhé các bạn!

Call Now Button