Đề thi và đáp án thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2014 tại TP.HCM. ĐỀ THI và ĐÁP ÁN được trình bày đầy đủ, rõ ràng và chi tiết bạn tham khảo và so sánh đáp án xem làm được khoảng bao nhiêu điểm nhé.


de-thi-lop-10-mon-tieng-anh-nam-2014

de-thi-lop-10-mon-tieng-anh-nam-2014-1

de-thi-lop-10-mon-tieng-anh-nam-2014-2

de-thi-lop-10-mon-tieng-anh-nam-2014-3

 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2014 tại TP.HCM (4trang)

Và đây là đáp án của đề thi lớp 10 môn tiếng anh tại TP.HCM (2 trang)

dap-an-de-thi-lop-10-mon-tieng-anh-nam-2014

dap-an-de-thi-lop-10-mon-tieng-anh-nam-2014-1

 Để chuẩn bị tốt kiến thức vào lớp 10 môn tiếng anh mời bạn tham khảo thêm : Phương pháp học tốt tiếng anh giao tiếp

Call Now Button