Khai giảng lớp CE 4-9

Kính gửi các anh, chị và các bạn,

Trung tâm Anh Ngữ Major thông báo sẽ khai giảng lớp CE 4-9 trong tháng 7 ngày, lịch khai giảng cụ thể như sau:

  • Ngày khai giảng 20/07/2015
  • Giờ học: 17h40 – 19h40
  • Số lượng: 25 học viên
  • Phòng học: phòng 301

Xin cảm ơn các anh, chị và các bạn đã theo dõi thông báo này,

Call Now Button