‘Media’ nên dùng ở số nhiều hay số ít

Có nguồn gốc là một số nhiều trong tiếng Latin, từ “phương tiện truyền thông” hiện nay được sử dụng trong cả hai danh từ số ít hay số nhiều tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Media / ‘mi: diə / (truyền thông), đó là số nhiều của medium, trong tiếng Latin, xuất hiện trong tiếng Anh từ những năm cuối thế kỷ 16 và được coi là một danh từ đếm được. Vì vậy, media cũng cần một hình thức số nhiều. Hiện nay, kể từ khi có 2  dạng số nhiều đều được công nhận đúng là media và medium.

media-nen-dung-o-so-nhieu-hay-so-it-1

Nhiều chuyên gia ngữ pháp học truyền thông media tin rằng cần phải được xem như là một số nhiều (như data, không có datas hay dạng khác) trong bất kỳ trường hợp trong tiếng Anh và luôn được sử dụng ở số nhiều. Nguyên nhân bởi media được phân loại như danh từ tập thể (Collective nouns), chỉ có các phương tiện và cách thức giao tiếp nói chung như báo chí, xuất bản, truyền hình, đài phát thanh … Trong nhóm này, các từ ngữ luôn được viết ở số ít nhưng bao gồm một thiết lập của người hoặc động vật như family, government có thể được sử dụng như là số nhiều hoặc ít.

Nếu bạn muốn nói chuyện với một cộng đồng lớn hoặc các ngành công nghiệp như là một lĩnh vực hoạt động, người dùng có thể sử dụng động từ số ít khi ngồi sau media. Ví dụ: “The media is to blame for this controversy” (Phương tiện truyền thông là có lỗi trong cuộc tranh luận này). việc sử dụng này được coi là khá tự nhiên, tính chất các thành ngữ một chút để nhấn mạnh các loa muốn truyền đạt.

media-nen-dung-o-so-nhieu-hay-so-it-2

Trong khi đó, nếu được nhắc để làm nhóm báo chí, các nhà báo, media thường được sử dụng trong các hình thức hơn. Ví dụ, “The media were camped out on her doorstep all night” (Cánh phóng viên chờ đợi bên ngoài cửa cả đêm trong ngôi nhà của mình).

Call Now Button