TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI CHO GIÁO VIÊN

Theo trường Việt Anh: Một số giáo viên thường cảm thấy e ngại trong việc giảng dạy tiếng Anh thương mại. Nhìn chung là bởi vì họ cho rằng nhự vậy sẽ bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức về kinh doanh và họ sẽ cảm thấy mình còn thiếu sót.

Mối quan tâm này thường do quan điểm lệch lạc rằng tiếng Anh thương mại nghĩa là dạy những kiến thức về thương mại cho sinh viên. Trong một số trường hợp thì điều này có thể đúng (ví dụ như khoá học kinh doanh tiền dịch vụ nơi mà các giáo viên cần phải đưa ra những định nghĩa về kinh doanh và những thuật ngữ kinh doanh), một số lượng lớn sinh viên tiếng Anh thương mại là những người đã sẵn sàng công việc kinh doanh trong môi trường ngôn ngữ của chính họ và trong nhiều lí do thì họ muốn có thể đảm nhiệm những vai trò kinh doanh bằng tiếng Anh. Trách nhiệm của người giáo viên trong trường hợp thứ hai không phải là đưa ra các khái niệm về kinh doanh cho người học hoặc dạy họ làm thế nào để tiến hành kinh doanh. Ngược lại, người giáo viên có thể giúp người học phát triển những kĩ năng ngôn ngữ trong lĩnh vực kinh doanh. Những giáo viên tiếng Anh thương mại là những người dạy tiếng Anh đầu tiên và quan trọng nhất.

tieng-anh-thuong-mai-1

Điểm khác nhau của tiếng Anh thương mại và tiếng Anh nói chung là việc lựa chọn nội dung nghe và đọc các văn bản và lựa chọn các bài tập ngữ pháp và từ vựng, ví dụ như “We have just received the invoice” sẽ thay thế cho câu “We have just see Peter”. Thêm vào đó là những chú ý về mặt ngôn ngữ, có rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng liên quan đến giảng dạy tiếng Anh thương mại dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, người học sẽ thường mong đợi một giáo viên hiểu biết và có kinh nghiệm và có thể phản ứng tiêu cực với những người trẻ hơn.

tieng-anh-thuong-mai-2
Tương tự như vậy, việc yêu cầu người học đưa ra thuyết trình về một sản phẩm nhất định, công ty và nghiên cứu hiện tại của họ là một hoạt động được tập trung cao, trong đó giáo viên có thể vừa đưa ra chỉ dẫn trong khâu chuẩn bị và nhận xét về phần trình bày. Việc tiếp cận hiệu quả đối với các giáo viên là xem xét việc giảng dạy như một quá trình vừa dạy vừa học đối với người giáo viên, trong đó có thể học được rất nhiều thông tin thú vị về quá trình kinh doanh. Trong phân tích cuối cùng, điều quan trọng là không bị e ngại bởi vị trí và chuyên môn của người học mà phải thiết lập hệ thống giáo viên – mối quan hệ về người học nơi mà cả hai bên đều được coi là những chuyên gia – người học như những chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của họ và những người giáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy và là một nguồn cần thiết trong lĩnh vực thông tin ngôn ngữ.

Call Now Button