2 Bí Quyết Để Nói Tiếng Anh Lưu Loát Hơn

bi-quyet-de-noi-tieng-anh-luu-loat-1Trong xã hội toàn cầu ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất. Biết tiếng Anh sẽ giúp bạn thoải mái và tự tin trong giao tiếp hơn trong xã hội ngày nay. Thật không may, nó cũng là một ngôn ngữ cũng sẽ gây nhiều khó khăn với người học.

Với sự thực hành và sự kiên trì, bạn sẽ có thể học nói tiếng Anh cũng như bất kỳ người bản xứ.

1. Bắt đầu nói những từ đơn giản. Hoctienganh.vn cá rằng bạn biết tiếng Anh nhiều hơn các bạn nghĩ đấy! Có thể thấy dễ dàng những từ phổ biến mà ai cũng có thể biết như: “hi”, “hello”, “how are you”, v.v…
  • Sử dũng nhũng hiểu biết của mình để đa dạng trong việc sử dụng động từ “to be” nhé. Vd: “How is she/he?”, “What is that”, “How is the weather?”, v.v…
  • Ghi nhớ 10 động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh: “be,” “have,” “do,” “say,” “get,” “make,” “go,” “know,” “take,” and “see.” Đây là những động từ sẽ giúp bạn trong khi nói chuyện rất nhiều đấy nhé!
  • Cấu trúc cơ bản bao gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (vị ngữ). Với chủ ngữ là “I,” “you,” “he”/”she”/”it,” “we,” “you,” “they.” và vị ngữ là “me,” “you,” “him”/”her”/”it,” “us,” “you,” “them.”, hãy sử dụng động từ để nối 2 thành phần lại để tạo thành cấu trúc SVO nhé. vd: “I know her”, “She gives me”, “They take him”, v.v….
2. Thực hành sự hiểu biết của bản thân. Một khi đã nắm bắt được những điều căn bản, hãy bắt đầu đặt câu hỏi để thực hành nhé.
  • Câu hỏi thường được bắt đầu với “who,” “what,” “when,” “where,” “why,” and “how.”. “Who” chỉ người; “What” chỉ vật; “When” chỉ thời gian; “Where” chỉ nơi chốn; “Why” cho thấy một lý do; “How” chỉ ra một cách thức để làm gì đó. vd như: What is your name? “What do you do?”, “When is your birthday?”, “Where is she?”, “Why do you have it?”, “How do you know?”.
Call Now Button