Business English – Tiếng Anh Doanh Nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=D4u-9L-aX9A&feature=youtu.be

Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp | Business English courses at Major English Center

Cũng là tiếng Anh, nhưng trong mỗi lĩnh vực khác nhau, thì từ vựng và phương pháp sử dụng mỗi khác biệt, vì vậy chúng ta có tiếng Anh Tổng Quát, Tiếng Anh Học Thuật, và thực dụng nhất là Tiếng Anh Doanh Nghiệp.

Phía trên là video clip giới thiệu khóa học Tiếng Anh Doanh Nghiệp của Major English Center

Call Now Button