Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư quy định cách Major English Center sử dụng và bảo mật mọi thông tin bạn cung cấp khi sử dụng website này. Major English Center cam kết đảm bảo quyền riêng tư cho bạn. Major English Center có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách update trang. Chính sách có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2012.

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau:

  • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email.
  • Những thông tin khác liên quan đến khảo sát ý kiến khách hàng.

Xử lý thông tin sau thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để hiểu nhu cầu của khách hàng. Qua đó cung cấp cho bạn dịch vụ có chất lượng ngày một hoàn thiện, cụ thể là với những mục đích sau:

  • Lưu giữ thông tin nội bộ
  • Gửi các thông báo định kỳ qua email cho bạn về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.
  • Liên lạc trực tiếp qua email, điện thoại, fax hoặc qua đường bưu điện.

Quản lý thông tin cá nhân của bạn:

Chúng tôi cam kết không bán lại, phát tán hoặc công bố những thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi được phép và hoạt động đó tuân theo quy định Pháp luật.
Nếu bạn cho rằng những thông tin cá nhân của mình không chính xác hoặc không đầy đủ, hãy email ngay cho chúng tôi theo địa chỉ: info@hoctienganh.vn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay lập tức những thông tin đó.

Nếu bạn muốn hủy việc lưu trữ thông tin của bạn trong bộ dữ liệu khách hàng của chúng tôi hoặc muốn ngừng nhận mail thông báo định kỳ, hãy gửi yêu cầu vào hòm thư info@hoctienganh.vn. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu đó trong vòng 3 ngày.

Trung tâm Anh Ngữ Major

269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Vietnam
Tel: (08) 3997 2266 | Email: info@hoctienganh.vn

Call Now Button