Chuẩn Hóa Tiếng Anh: Tại Sao Bạn Chưa Giao Tiếp Tốt Tiếng Anh ?

tai-sao-ban-chua-giao-tiep-tot-tieng-anh-1Có rất nhiều nguyên nhân làm cho Bạn chưa giỏi trong giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng trong đó có một nguyên nhân chính là do Bạn chưa có KHẢ NĂNG TỰ HỌC. Tôi xin nhắc lại nguyên nhân Bạn chưa giao tiếp tốt tiếng Anh chính là Bạn chưa có KHẢ NĂNG TỰ HỌC. Vậy làm thế nào để có thể tự học được?

Thường thì khi chúng ta không biết đọc một từ nào đó thì có 2 cách mà chúng ta thường hành xử:

Cách 1: hỏi ai đó đã biết đọc từ này rồi đọc theo (rất tốn thời gian, chưa chắc người ta hỏi đọc chuẩn)

Cách 2: đoán mò và đọc đại (rất nguy hiểm vì dễ bị hiểu sai và tạo thành thói quen rất khó sửa)

Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể biết cách làm thế nào để phát âm (Pronounce) chuẩn BẤT KỲ CHỮ NÀO, tôi xin nhắc lại BẤT KỲ CHỮ NÀO mà chúng ta gặp chỉ cần chúng ta biết được PHIÊN ÂM QUỐC TẾ của từ đó.

Điều kế tiếp mà chúng ta quan tâm khi nói một câu là NGỮ ĐIỆU. Làm thế nào để chúng ta biết khi nào thì lên giọng còn khi nào thì xuống giọng? Theo cảm tính ư? Câu trả lời là KHÔNG. Có quy luật đấy, trừ những trường hợp đặc biệt. Bạn có nắm vững được những quy tắc về NGỮ ĐIỆU (intonation) này chưa hay chỉ nói theo cảm tính hoặc nghe ai đó nói rồi nói theo?

Người bản xứ không nói tiếng Anh từng từ một (word by word) mà học có xu hướng nối các từ lại với nhau thành các đơn vị âm thanh (sound units). Bạn đã nắm vững các quy tắc này chưa?

tai-sao-ban-chua-giao-tiep-tot-tieng-anh-2
Chúng ta cùng nhau đọc câu ví dụ quen thuộc sau:

I AM A STUDENT.

Bước 1: phát âm (pronunciation) từng chữ riêng lẻ:
/ai/ /æm/ /ei/ /ˈstuː.dənt/

Bước 2: tạo ngữ điệu (intonation)

Bước 3: nối vần (liaison), chú ý strong form của ‘a’ là /ei/, nhưng khi đọc nhanh thì ‘a’ được đọc là /ə/ (schwa). Câu trên sẽ được đọc là:

Ba yếu tố trên (pronunciation, intonation và liaison) là 3 thành phần chính của American Accent (giọng bản xứ Mỹ). Chỉ cần Bạn nắm vững 3 yếu tố này bạn có thể nói BẤT KỲ CÂU NÀO, xin nhắc lại BẤT KỲ CÂU NÀO, mà Bạn gặp không cần nhờ ai đó đọc trước cho mình nghe.

Và chắc chắn khi Bạn nói chưa tốt thì Bạn cũng gặp vấn đề khi nghe vì đơn giản là Bạn đang nói tiếng Anh theo kiểu người Việt còn người Bạn giao tiếp thì nói theo giọng bản xứ của họ. Nó giống như việc một người miền Tây lần đầu tiên nói chuyện với một người miền Bắc hoặc miền Trung. Chắc chắn là 2 người này sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp dù cả 2 đều nói tiếng Việt nhưng mỗi người nói theo 1 kiểu khác nhau.

Call Now Button