Đáp Án Đề Thi Môn Tiếng Anh Tốt Nghiệp THPT 2014 Của Bộ GD&ĐT

Sáng ngày 5/6 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã đưa ra đáp án chính thức dành cho các môn trắc nghiệm và hướng dẫn chấm thi dành cho các môn tự luận. HocTiegAnh.Vn cũng đã kịp thời cập nhật nhằm đáp ứng nhu cấu thắc mắc về đáp án chính thức, sau đây là đáp án trắc nghiệm và tự luận dành cho tất cả các mã đề: 182, 296, 371, 758, 864, 935. Mời mọi người cùng tham khảo.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

de-anh-dap-an-trac-nghiem-tnthpt-2014

HƯỚNG DẪN CHẤM THI PHẦN TỰ LUẬN 

de-anh-dap-an-tu-luan-tnthpt-2014

Call Now Button