Eric MaZur , Tác giả Phương Pháp Lớp Học Đảo Ngược (English)

Lớp học đảo ngược (Flipped classroom) là một dạng lớp học mà ở đó người học tiếp thu nội dung bài học trực tuyến qua việc xem các video bài giảng ở nhà còn bài tập về nhà hay bài tập thực hành thì giáo viên và học sinh cùng thảo luận và giải quyết ở trên lớp thay vì giáo viên giảng bài trên lớp và sau đó học viên thực hành ở nhà

Ở lớp học đảo ngược, thời gian trên lớp dành cho các bài tập thực hành. Học sinh học thông qua đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi cho các bạn cùng lớp. Đồng thời, người học có thể chia nhóm và giúp đỡ lẫn nhau. Đây là một quá trình mà cả người học ở trình độ cao và trình độ trung bình đều có lợi. Kiểu lớp học này cũng thay đổi vai trò của giáo viên từ “một nhà hiền triết trên bục giảng” thành “một người hướng dẫn” và cho phép họ làm việc với từng cá nhân hay nhóm nhỏ xuyên suốt buổi học.

Lịch sử hình thành

Eric MaZur đã phát triển phương pháp hướng dẫn theo cặp vào những năm 20 của thế kỉ XX. Ông nhận thấy rằng việc sử dụng máy tính trong việc giảng dạy giúp ông hướng dẫn học viên chứ không phải diến thuyết. Lage, Platt và Treglia cho xuất bản bài báo học thuật lớp học đảo ngược: “Cánh cửa giáo dục toàn diện” vào năm 2000. Năm 1993, King xuất bản “Từ một nhà hiền triết xa vời trên bục giảng tới một người hướng dẫn trong cuốn “Dạy học đại học” tập 41, số 1 ( Winter, 1993), trang 30-35. Baker trình bày “Lớp học đảo lộn: sử dụng công cụ quản lí khóa học trực tuyến để giáo viên trở thành người hưỡng dẫn tại hội thảo quốc tế lần thứ 11 về dạy và học đại học. Bài báo của Baker đưa ra một mô hình mẫu của một lớp học đảo ngược.

Trường THPT Clintondale

Năm 2011, trường THPT Clintondale ở Michigan đã đảo lộn toàn bộ lớp học, hiệu trưởng Greg Green đã đăng lên Youtube các video về phương pháp chơi bóng chày cho đội bóng của con trai thầy. Thầy hiệu trưởng sau đó làm việc với một giáo viên khoa học xã hội, Andy Scheel, để tổ chức 2 lớp học với tài liệu và bài tập hoàn toàn giống nhau, một lớp theo truyền thống và một lớp đảo nguoc. Trong lớp học đảo ngược có nhiều học sinh đã trượt khóa học, thậm chí có vài học sinh còn trượt nhiều lần. Sau 20 tuần, các học sinh ở lớp học đảo ngược hoàn thành xuất sắc và vượt trên học sinh lớp truyền thống. Kì học trước có 13% trượt, nhưng đến kì này không có  học sinh nào ở lớp học đảo lộn có điểm dưới C+. Ở lớp học truyền thống không có sự thay đổi nào.

Trường THCS và THPT Việt Anh

Tại Trung tâm Anh Ngữ Major áp dụng phương pháp lớp học đảo ngược rất bổ ích, giúp các học viên nâng cao các kĩ năng tiếng anh rất nhiều,

Call Now Button