Khai giảng khóa mới tháng 5/2015 (Pet)

Kính gửi các phụ huynh học sinh,

Trung Tâm Anh Ngữ Major đang khai giảng khóa học Pet 1-3 trong tháng 5 năm 2015, thời gian học từ 8:00 – 10:00 AM, số lượng: 17 học sinh, ngày khai giảng: 30/5/2015

Kính mong phụ huynh học sinh nhanh tay đăng ký cho các em.

 

Call Now Button