Khai giảng khóa mới tháng 6/2015 (Starter)

Kính gửi các phụ huynh học sinh,

Trung Tâm Anh Ngữ Major sẽ khai giảng khóa học Pet 1-3 trong tháng 6 năm 2015, thời gian học từ 8:00 – 10:30 AM, số lượng: 15 học sinh, ngày khai giảng: 6/6/2015

Kính mong phụ huynh học sinh nhanh tay đăng ký cho các em.

Call Now Button