Ngôn ngữ nào khó học nhất

Một ngôn ngữ dễ dàng hay khó khăn là tương đối, phụ thuộc vào tiếng mẹ đẻ và khả năng tiếp thu của mỗi người.

Không dễ dàng để tìm ra ngôn ngữ dễ dàng hay khó khăn để học ngôn ngữ hơn 2.650 ngôn ngữ và hơn 7.000 tiếng địa phương trên toàn thế giới. Mỗi ngôn ngữ là một thách thức khác nhau và phụ thuộc vào điều kiện của từng người học.

Tiếng mẹ đẻ là một yếu tố quan trọng để quyết định xem việc học ngoại ngữ dễ dàng hay khó khăn cho bạn. Ví dụ, người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Italy học tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là tương đối dễ dàng mặc dù Tây Ban Nha với các cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Tương tự như vậy, người có tiếng Hoa là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ sẽ hấp thụ nói tiếng Nhật nhanh hơn sử dụng bảng chữ cái La Mã.

ngon-ngu-nao-kho-hoc-nhat-1

Năng lực của mỗi cũng là một lý do quan trọng. Một số người có khả năng tiếp thu ngôn ngữ mới rất tốt, trong khi có những trường hợp cuộc đấu tranh để học một ngôn ngữ nhất định. Các yếu tố như môi trường, phương pháp, động lực cũng đóng một vai trò lớn trong hiệu quả tiếp thu ngôn ngữ của một người.

Đặt tất cả những yếu tố trên sang một bên, Văn phòng đối ngoại của nước Anh đã thực hiện nghiên cứu và kết luận ngôn ngữ Basque là khó học nhất trên thế giới. Đây là ngôn ngữ được nói bởi những người Basque ở miền bắc Tây Ban Nha và tây nam nước Pháp và một số người Hungary. Ngôn ngữ này có 35 hình thức, cấu trúc của các danh từ. Mặt khác, một số người cho rằng tiếng Đức và Nga là ngôn ngữ khó khăn bậc nhất là vì hệ thống các loại dấu phức tập.

Ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình có thể làm quen với ngôn ngữ của bảng chữ cái La Mã cảm thấy khó khăn để học đọc và viết, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Các chuyên gia chỉ ra rằng một người nói ngôn ngữ châu Âu có thể học nói tiếng Trung Quốc khá dễ dàng, Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản và Việt Nam là phức tạp hơn nhiều.

ngon-ngu-nao-kho-hoc-nhat-2

Những người bản địa có thể quên điều này, nhưng tiếng Anh cũng không phải là một ngôn ngữ đơn giản, đặc biệt trong phát âm và các động từ bất quy tắc. Nhiều từ được viết giống nhau nhưng có đọc khác nhau, tùy thuộc vào định nghĩa của nó là gì. Điều này làm cho tiếng Anh khó hiểu, ngay cả đối với những người có tiếng mẹ đẻ liên quan đến ngôn ngữ này.

Call Now Button