Nhận Xét của Học Viên

nhan-xet-cua-hoc-vien-2

Dưới đây là vài tâm sự của phụ huynh và các học viên sau khi học Anh Ngữ tại Major English Center.   • Anh Nguyễn Thanh Hùng, Giảng Viên Trường Đại Học Bách Khoa, cũng là phụ huynh em Nguyễn Hiền Quốc Anh – học viên lớp Pre MK1: “Tôi rất mừng vì thấy khả … Read more

Call Now Button