Tiếng Anh Giao Tiếp: Mời Một Người Đi Ăn Với Những Câu Nói Đơn Giản Nhất.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta muốn mời một người bạn ngoại quốc đi ăn nhưng lại không biết phải ngỏ lời ra làm sao, thì bài hôm nay sẽ mách nhỏ cho chúng ta một số câu vừa dễ sử dụng lại vừa đơn giản để mời được người bạn của mình qua giao tiếp bằng tiếng Anh.

320

 

Tình huống thực hành:

Me: Hi!

My friend: Hey!

Me: How are you doing? (Bạn khỏe không?)

My friend: I’m doing well, how about you? (Rất tốt, còn bạn?)

Me: I’m good too. (Tôi cũng tốt.)

Me: Will you free tonight? (Tối nay bạn rảnh chứ?)

My friend: Yes, I’m free. (Vâng, tôi rảnh.)

Me: Would you like to go for dinner with me? (Bạn có thể đi ăn tối với tôi được không, tôi mời?)

My friend: Great! (Hay đấy!)

Me: That’s very nice, we can meet tonight at 7:00 PM. (Điều đó thật tuyệt, chúng ta có thể gặp nhau vào 7 giờ tối nay.)

My friend: Ok, see ya! (Quyết định vậy đi, gặp sau nhé!)

Đơn giản chỉ có thế, chúc các bạn thành công.

Call Now Button