Khiếu nại

Nếu bạn có bất cứ điều gì chưa hài lòng về chất lượng của Trung Tâm Anh Ngữ Major. Hãy liên lạc trực tiếp với Chủ tịch nhà trường. Mr Nguyễn Mạnh Dương Email: duong@truongvietanh.com Điện thoại: 0987 388 988       Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp và cam kết … Read more

Call Now Button