Khiếu nại

Nếu bạn có bất cứ điều gì chưa hài lòng về chất lượng của Trung Tâm Anh Ngữ Major. Hãy liên lạc trực tiếp với Chủ tịch nhà trường.

DuongNguyen

Mr Nguyễn Mạnh Dương

Email: duong@truongvietanh.com

Điện thoại: 0987 388 988

 

 

 

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp và cam kết xử lý đến cùng mọi bất cập.

Chân thành cảm ơn.

Call Now Button