Đào tạo ngoại ngữ chất lượng cho doanh nghiệp

Trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Một nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động và giỏi ngoại ngữ sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc phát triển công ty.

dao-tao-ngoai-ngu-chat-luong-cho-doanh-nghiep-1

Đối với doanh nghiệp, nguồn lao động chất lượng cao, giỏi ngoại ngữ sẽ giúp doanh nghiệp tự tin làm việc với các đối tác nước ngoài, để giúp quá trình đàm phán, chủ động đàm phán. Các ngôn ngữ vững chắc nhân viên nhạy cảm giúp đỡ tìm hiểu làm thế nào để làm việc, quản lý, tiếp thu văn hóa doanh nghiệp từ nước ngoài để chọn lọc, bổ sung và giúp cải thiện tổ chức hoạt động trong các lãnh đạo doanh nghiệp trong nước. Giỏi ngoại ngữ cũng giúp nhân viên nhanh chóng tiếp thu kiến thức và công nghệ nguồn lực quốc tế.

Đặc biệt đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, các nhân viên cần phải có một kiến thức tốt về ngoại ngữ để đáp ứng các nhu cầu của công việc và tích cực tham gia vào mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia kinh tế, kể từ khi gia nhập WTO, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp và mức độ ổn định chưa cao. Một trong những hạn chế này là các kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên chưa cao, khó hội nhập và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vì vậy, các nhân viên đào tạo và huấn luyện trong các doanh nghiệp nâng cao trình độ ngoại ngữ là một trong những mục tiêu quan trọng để giúp các doanh nghiệp phát triển và “vươn xa” hơn.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp ngày nay, Trung tâm Ngoại ngữ MAJOR đã đưa ra chương trình đào tạo ngôn ngữ đặc biệt tiếng Anh, cho các đối tượng là tổ chức, các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và tăng cường nguồn nhân lực vững chuyên môn,thạo ngoại ngữ.

Trung tâm đã ký hợp đồng đào tạo ngôn ngữ cho cán bộ, nhân viên nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài. Các khóa học được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp và với mức độ của học viên. Phương thức “Đào tạo In-House” của Trung tâm luôn gắn liền nội dung của khóa học với công việc thực tế của từng doanh nghiệp. Mục tiêu của khóa học là trang bị cho học viên những kiến thức hữu ích và sữ dụng thành thạo trong công việc nhằm năng cao hiểu quả làm việc. Sau khóa học, học viên có thể giao tiếp với các đối tác nước ngoài, đọc (văn bản, hợp đồng, thư hợp tác), viết email, soạn thảo hợp đồng, viết báo cáo, thuyết trình trước hội nghị … dễ dàng hơn và tự tin hơn.

dao-tao-ngoai-ngu-chat-luong-cho-doanh-nghiep-2

Ngoài việc tổ chức các khóa học cho các đơn vị có nhu cầu, Trung tâm còn tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ cho nhân viên của các doanh nghiệp. Trung tâm đã xây dựng một chương trình đánh giá chuẩn 4 kỹ năng nghe- nói – đọc – viết, với nội dung bài thi mang tính thực tiễn và đánh giá chính xác trình độ của nhân viên

Call Now Button