Mô phỏng nguyên tắc hoạt động của chương trình Private Affiliate Program

cong-cu-tao-link

  • Bước 3: Bạn đặt link affiliate trên website của mình

Mô phỏng quá trình điều hướng khách hàng khi click vào link affiliate của bạn:

buoc-1-dang-ky

 

dien-thong-tin

 

Sau khi bấm “Gửi”, thông tin được lưu trữ ở cả 2 Google Sheet (của Affiliator và của Anh Ngữ Major), đồng thời khách hàng được điều hướng về trang nội dung đang muốn đọc

dieu-huong

Từ ví dụ trên, dữ liệu được cập nhật vào:

  • Google Sheet của Affiliator:

data-rieng

  • Google Sheet của Anh Ngữ major:

data-tong

l

Call Now Button