Can I Have Your Picture So I Can Show Santa What I Want For Christmas? – Pick-up Lines

can-i-have-your-2

Trong tiếng Anh, “Pick-up lines” là những câu nói mở đầu câu chuyện với mục đích làm quen, tán tỉnh người khác phái. Những lời này có khi là rất sỗ sàng, có khi văn hoa bóng bảy tang bốc đối tượng, có khi rất buồn cười, có khi rất thông minh, có khi rất … Read more

Call Now Button