Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường Hiệu Quả Thú Vị Tại Major

chuong-trinh-tieng-anh-tang-cuong-hieu-qua-thu-vi-tai-major-2

Cùng với định hướng và tiến trình hội nhập với thế giới, Việt Nam nhận thấy tầm quan trọng của tiếng Anh, nên Bộ Giáo Dục tăng cường giờ học tiếng Anh trong chương trình phổ thông, thi cử, khiến học sinh Việt Nam được tiếp cận với tiếng Anh từ khá sớm. Tuy nhiên, … Read more

Call Now Button