Nguồn gốc tên tiếng Anh các thứ trong tuần

Chúng ta gọi tên các thứ trong tuần mỗi ngày nhưng đã bao giờ bạn băn khoăn tự hỏi những cái tên này xuất xứ từ đâu?

Tiếng Anh được tạo thành phần dựa trên cổ Hy Lạp, Latinh và tiếng Đức. Sự ảnh hưởng của các ngôn ngữ này cũng có thể nhìn thấy tên các ngày trong tuần của tiếng Anh ngày nay.

Người La Mã đặt tên các ngày trong tuần theo tên của vị thần mà họ đặt tên hành tinh. Đó là bởi vì họ nhìn thấy mối quan hệ giữa các vị thần với sự thay đổi của bầu trời đêm. Những ngôi sao được nhìn thấy mỗi đêm là Mercury (Thủy), Venus (Sao kim), Mars (sao Hỏa), Jupiter (sao Mộc) và Saturn (sao Thổ). Năm ngôi sao này, cộng với mặt trời và mặt trăng đã được người xưa dựa vào để đặt tên cho 7 ngày một tuần.

Sunday – Chủ nhật

Ngày đầu tiên của tuần được đặt tên theo vị thần mặt trời. Trong tiếng Latin, “dies Solis” gồm “dies” (ngày) và “Solis” (Mặt trời), khi sang tiếng German được chuyển thành “Sunnon-dagaz”. Sau đó, từ này lan truyền vào tiếng Anh và trở thành “Sunday”.

Monday – Thứ Hai

Bắt đầu từ tiếng Latin “dies Lunae” (ngày Mặt Trăng), tên của ngày chuyển đổi này để học tiếng Anh cổ trở thành Mon (an) Daeg và sau đó để “Monday” như ngày nay.

Tuesday – Thứ Ba

“Tuesday” đã được đặt theo tên của vị thần chiến tranh La Mã Marstis ( cũng là vị thần được đặt tên cho sao Hỏa). Trong tiếng Latin, ngày này được gọi là “dies Martis”. Nhưng khi nó lây lan sang ngôn ngữ tiếng Đức, Martis thần có tên gọi khác nhau như “Tiu”. Anh thứ ba bắt nguồn từ vị thần tên tiếng Đức thay vì tiếng Anh Roman. Đó là lý do tại sao “dies Martis” biến thành “Tuesday” trong tiếng Anh như ngày nay.

Wednesday – Thứ Tư

Tương tự, tên vị thần Mercury của La Mã trong tiếng Đức là Woden. Do đó, nếu như người La Mã cổ gọi thứ tư là “dies Mercurii”, thì người nói ngôn ngữ German cổ gọi là “Woden’s day” là cuối cùng thành Wednesday trong tiếng Anh.

nguon-goc-ten-tieng-anh-cac-thu-trong-tuan-2

Thursday – Thứ Năm

Jupiter, một tên khác Jove, thần sấm, vua của các vị thần La Mã, người cũng bảo vệ toàn bộ đất nước này. Thần thoại Bắc Âu cổ xưa của sấm sét gọi là “Thor”, miêu tả vị thần thường di chuyển trên bầu trời trên cổ xe dê kéo. Khi người của Latin gọi ngày thần sấm sét là “dies Jovis”, Nauy cổ xưa gọi là “Thor’s day”. Du nhập vào tiếng Anh, ngày này đã trở thành “Thursday”.

Friday – Thứ Sáu

Venus (sao Kim, thần Vệ Nữ) là một vị nữ thần La Mã tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Trong tiếng Latin, thứ Sáu được đặt theo vị thần này là “dies Veneris”.

Tuy nhiên, nguồn gốc của thứ Sáu trong tiếng Anh (Friday) cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Có giả thuyết cho rằng tên được bắt nguồn từ thần Frigg, một vị nữ thần của tình yêu và sắc đẹp của người Đức và Bắc Âu cổ, nhưng cũng có thể được bắt nguồn từ tên của nữ thần Đức Fria cổ cũng tượng trưng cho hai điều. Trong tiếng Đức, thứ sáu được viết thành “Frije-dagaz” và sau đó là “Friday” của người Anh.

Saturday – Thứ Bảy

Saturn (sao Thổ) là tên của các chuyên gia thần La Mã chuyên trong coi chuyện trồng trọt, nông nghiệp. Trong tiếng Latin, thứ bảy là “dies Saturni”. Còn trong tiếng Anh, vào ngày thứ bảy một lần một ngày của thần Saturn (ngày của sao Thổ) và thứ bảy dần dần trở thành như ngày hôm nay.

Call Now Button